Majalah Mustahiq Edisi Juni 2019

Sahabat Mustahiq yang dirahmati oleh Allah SWT, tak terasa bulan Ramadhan pun telah meninggalkan kita. Semoga semangat kita memakmurkan masjid tidak pula menghilang seiring berlalunya bulan Ramadhan ini. Saudaraku, ada dua pengertian memakmurkan Rumah Allah SWT. Pertama, membangun masjid, memperinda atau memperkokoh bengunannya. Kedua, memakmurkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan berdzikir kepadaNya di dalam masjid tersebut.

Semua bentuk ketaatan apapun yang dilakukan di dalam masjid atau terkait dengan masjid, maka hal itu termasuk bentuk memakurkannya dan siapa saja yang melakukannya mereka ialah orang yang diberi petunjuk. Oleh karena itu, marilah kita berusaha memakmurkan masjid-masjid Allah sesuai kesanggupan kita semua, tak hanya di bulan Ramadhan, tetapi setiap saat. Sebab keimanan yang sempurna ialah hanya pada diri orang-orang yang memakmurkan masjidNya. Wallahu A'lam